Naši proizvodi

Brikete pakujemo u džakove ili foliju.

Karakteristike naših briketa

  • Sastav: mešana piljevina od drveta (80% tvrdo i 20% meko drvo), voda.
  • Vlažnost: do 14%.
  • Kalorična moć: cca 5000 CAL
  • Ne raspada se: izrađen mehaničkom presom
  • Rok upotrebe: neograničen, čuvati na suvom.

Briketi - pakovanja